You are here: HomeAudioBinangonan March Song & Lyrics

Binangonan March Song & Lyrics

 

Binangonan March

Sa hasik ng giting at tiyaga
Nakamit ang mithing paglaya
Bundok, lawa at bukid
Palad ng kasaganahan

Sa halik ng araw at ulan
Namulat sa gintong aral
Ang mahal ko'y bayang banal
Ang bayan kong Binangonan

Ang tanim na laong nahasik
Hahandugan ng laang pag-ibig
Susog na malasakit
Tatantangin lagi sa isip

Sa hatid na dunong at lakas
Kakamtin bawat pangarap
Aangkini't paglilingkuran
Bayan nating Binangonan